ПрАТ “Квіти України” повідомляє про те, що 01.09.2020 від Скалозуба А.В. надійшло повідомлення про укладання договору, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно набудуть право власності на контрольний пакет акцій ПрАТ “Квіти України. (вхідни №8 від 01.09.2020).

 

вих. № 2/31-08-2020 від 31.08.2020

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КВІТИ УКРАЇНИ”

04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49

 

НКЦПФР

01010, м. Київ,
вул. Московська, 8

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про укладання договору, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно набудуть право власності на контрольний пакет акцій 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”

(код ЄДРПОУ 16288397)

Керуючись статтею 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”, код ЄДРПОУ 16288397, (надалі – «Товариство»), які разом володіють простими іменними акціями Товариства в кількості – 9291 (дев’ять тисяч двісті дев’яносто одна) штука, що складає 99,97% від загальної кількості акцій Товариства (надалі – «Особи, що діють спільно»), а саме:

Скалозуб Андрій Володимирович – 4645 шт. акцій, що становить 49.98% від загальної кількості акцій Товариства;

Пишний Олексій Анатолійович – 4646 шт. акцій, що становить 49.99% від загальної кількості акцій Товариства.

 

повідомляють про те, що

31.08.2020 року уклали Договір про спільну діяльність від 31.08.2020 року за наслідками виконання якого Особи, що діють спільно, одночасно набудуть контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Зазначеним Договором визначено уповноважену особу відповідальну за реалізацію всіх необхідних дій та норм визначених статями 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Уповноважена особа») – Скалозуба Андрія Володимировича.

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.


 

Скалозуб А.В.

31.08.2020