ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КВІТИ УКРАЇНИ” (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 162883978, адреса місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49) відповідно до ст. 82 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє, що 14.07.2021 року Загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ ” шляхом перетворення (реорганізації) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КВІТИ УКРАЇНИ”. Про прийняття рішення щодо реорганізації (припинення шляхом перетворення) до Єдиного державного реєстру внесено відповідний запис.

Заявлення кредиторами вимог до Товариства здійснюється в наступному порядку:
Комісія з реорганізації (припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ” КВІТИ УКРАЇНИ” не пізніше 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення (реорганізації) розміщує повідомлення про прийняте рішення про припинення шляхом перетворення (реорганізацію) в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Комісія з реорганізації (припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” не пізніше 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення (реорганізацію) письмово повідомляє всіх кредиторів Товариства (шляхом надіслання повідомлення одним із наступних способів: особистого вручення акціонеру (уповноваженому представнику акціонера), надіслання простого поштового повідомлення (листа), надіслання повідомлення факсимільним зв’язком, надіслання повідомлення електронною поштою) про прийняте рішення.

Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” не є забезпеченими, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про реорганізації (припинення) може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “КВІТИ УКРАЇНИ” та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся протягом 20 днів до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Перетворення (реорганізація) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Претензії кредиторів у зв’язку з процедурою перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРПАНГРУП” приймаються комісією з реорганізації (припинення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення (реорганізації), за місцезнаходженням товариства за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, режим роботи комісії – з понеділка по п’ятницю з 09:00 – 17:00, телефон/факс (044) 594-94-70, (044) 594-94-71.

Комісія з реорганізації
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Квіти України”.