ПрАТ “Квіти України” повідомляє, що 01.09.2020 отримано повідомлення від Скалозуб А.В. про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” (код ЄДРПОУ 16288397), вхідний №3 від 01.09.2020

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “КВІТИ УКРАЇНИ”
04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ, будинок 49

НКЦПФР
01010, м. Київ,
вул. Московська, 8

 

ІНФОРМАЦІЯ / ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття права власності на контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КВІТИ УКРАЇНИ"

(код ЄДРПОУ 16288397)

Керуючись статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», особи, що діють
спільно – акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”,
код ЄДРПОУ 16288397, (надалі – «Товариство»), а саме:
Скалозуб Андрій Володимирович – 4645 шт. акцій, що становить 49.98% від загальної
кількості акцій Товариства;
Пишний Олексій Анатолійович – 4646 шт. акцій, що становить 49.99% від загальної
кількості акцій Товариства.
повідомляють про те, що
31.08.2020 за наслідками підписання Договору про спільну діяльність від 31.08.2020 року,
набули одночасно контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій
Товариства.
Дата набуття контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету
акцій Товариства – 31.08.2020 року.
Загальна кількість акцій, якими володіють особи, що діють спільно – 9291 (девять тисяч
двісті девяносто одна) шт., що складає 99,97% від загальної кількості акцій Товариства.
Найвища ціна, за якою особи, що діють спільно, придбавали акції Товариства протягом
останніх 12 місяців, що передують дню набуття зазначеного вище пакету акцій включно з днем
набуття – 100 грн. за 1 шт.

Скалозуб А.В.