ПрАТ “Квіти України” повідомляє, що 01.09.2020 отримано повідомлення від Скалозуб А.В. про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (код ЄДРПОУ 16288397), вхідний № 4 від 01.09.2020.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”(код ЄДРПОУ 16288397)
відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

31.08.2020 наступні особи – акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” уклали Договір про спільну діяльність (надалі – Договір):

 № Акціонер П.І.Б. або Повна назва Кількість належних акцій, станом 31.08.2020, штук % статутного капіталу *
ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”
1. Скалозуб Андрій Володимирович, паспорт № 002903026, виданий органом № 6315 від 01.02.2019, ІПН 3006725237, Україна, Харківська обл. смт. Шевченкове 4645 49.98%
2. Пишний Олексій Анатолійович, паспорт серії ВТ 091421, виданий Калінінським РВ у м. Донецьку  ГУ ДМС України в Донецькій області, виданий 03.04.2014, ІПН 3011205993, Україна,  м. Київ. 4646 49.99%
Всього 9291 99,97%

Це дозволяє вищезазначених осіб – акціонерів ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ” розглядати, як «осіб, що діють спільно», та які є власниками Домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”, що складає 99,97% статутного капіталу ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”, виключно з метою реалізації їхнього права на викуп акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами Договору, у розмірі 99,97%  статутного капіталу ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”, відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
Дата укладення Договору, тобто 31.08.2020, є датою з якої всі вищезазначені особи – акціонери ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”, як особи, що діють спільно, вважаються власниками домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”.
Відповідно до Договору Скалозуб Андрій Володимирович є уповноваженою особою з метою набуття всіх прав та виконання всіх обов’язків, передбачених законодавством України для процедури викупу акцій в міноритарних акціонерів ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”, що не є сторонами Договору
Найвища ціна, за якою особи, що діють спільно, придбавали акції Товариства протягом останніх 12 місяців, що передують дню набуття зазначеного вище пакету акцій включно з днем набуття – 100 грн. 00 коп. за 1 шт.
Структура власності
осіб, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та їх афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом 31.08.2020

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій пряма

участь

опосередкована участь сукупна участь Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Пишний Олексій Анатолійович, Україна, м. Київ ФО 2 49.99% 49.99% Пишний Олексій Анатолійович, Україна, м. Київ 49.99%
2. Скалозуб Андрій Володимирович,
Україна, Харківська обл. смт. Шевченкове
ФО 2* 49.98% 49.98% Скалозуб Андрій Володимирович,
Україна, Харківська обл. смт. Шевченкове
49.98%

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Додаток:

1.    Оригінал Договору про спільну діяльність на 2-х арк.

Скалозуб А.В.